Avgifter säsong 2022 hyresgäster (ej medlem i samfällighetsförening)
mindre än 2,01m   2000kr
2,01m - 2,50m   2700kr
2,51m - 3,00m   3700kr
3,01m - 3,50m     4700kr
3,51m(ej skepp) 5700kr
skepp(4x12 8000kr
boj     3000kr
   
Vinterplats 5000kr + el
 
Avgift:
ej gjorda vaktpass
ej deltagit i arbetspass

2500kr
2000kr
Öppna bom 500kr