Avgifter säsong 2024 hyresgäster inkl. moms (ej medlem i samfällighetsförening)
mindre än 2,01m 2200kr
2,01m - 2,50m 3000kr
2,51m - 3,00m   4100kr
3,01m - 3,50m     5200kr
3,51m(ej skepp) 6300kr
Skepp(4x12) 9000kr
     
Skoterplats 5000kr
Egen skoterbrygga, mellan bommar   2200kr
     
Vinterplats 5000kr + el
 
Avgift:
  Ej gjorda vaktpass
  Ej deltagit i arbetspass

  2500kr
  2000kr
Öppna bom 500kr