Integritetspolicy för Gamla Tyresö Centrums Samfällighetsförening (GTCSF)

och Gamla Tyresö Centrums Andelsägarförening (GTCA).

-------------------------------

GTCSF och GTCA har inte något behov av medgivande till lagring av personuppgifter.

Den lagliga grund för personuppgifter som används är 'fullföljande av avtal',

gällande andelsägare i såväl GTCSF som GTCA, externa båtplatshyresgäster och köande till båtplats.

GTCSF och GTCA lagrar för samtliga dessa personuppgifterna namn, adress, telefonnummer,

e-postadress, bryggnummer, båtlängd/-vikt/-bredd/-försäkringsbolag/-försäkringsnummer,

nyckelnummer, samt faktura och betalningsuppgifter.

Uppgifterna finns kvar så länge det finns pågående ekonomiska transaktioner och bokföringslagen

så kräver.

 

Personer som står i kö och aldrig har hyrt en båtplats kan begära att bli borttagna genom att sända

ett mail till hamnkapten@gtcsf.se.

 

För andelsägare i GTCSF och GTCA lagras därutöver också fastighetsbeteckning, personnummer,

andelsnummer,  och när det gäller adress finns både folkbokföringsadress och adress för andelsfastigheten.

Uppgifterna om andelsägare hämtas minst en gång om året från fastighetsregistret, och en

andelsägare kan inte begära att bli raderad från registret.

 

För att få ett utdrag av uppgifterna i registret, sänd ett mail till föreningens ordförande (se styrelsesidan).